Betingelser

Pris basert på min. 40 betalende pr buss.

Forbehold om ledig kapasitet på ferger og hotell.
Ønsker dere besøk deltar vi gjerne på forening/lagsmøte.